Help! Alle aanmeldingen voor het VO moeten straks in één week

Heb jij het al gehoord?! Vanaf het schooljaar 2023-2024 moeten alle groep 8-leerlingen zich in één week aanmelden bij hun nieuwe middelbare school. Hebben jullie er al over nagedacht hoe je dit administratief in goede banen gaat leiden? Een goed moment om jullie huidige aanmeldprocedure onder de loep te nemen. 

Wat gaat er precies veranderen?

Op 8 februari heeft de eerste kamer ingestemd met een wetsvoorstel om één vaste aanmeldweek te hanteren en daarnaast de eindtoets te veranderen naar een doorstroomtoets. Naast het schooladvies dat groep 8-ers in januari zullen ontvangen gaan ze ook een doorstroomtoets maken als objectieve meting voor het schooladvies. Op basis van het resultaat van deze toets kan het schooladvies naar boven worden bijgesteld. Na het definitieve schooladvies kunnen groep 8-ers zich aanmelden voor hun nieuwe school. Dit moet plaatsvinden in de week voor 1 april. Voor komend schooljaar betekent het dus dat alle aanmeldingen in de week van 25 t/m 30 maart zullen plaatsvinden. 

Waarom gaat dit veranderen?

De belangrijkste reden om deze procedure te wijzigen is om iedereen gelijke kansen te geven. Afgelopen jaren konden groep 8-ers zich op verschillende momenten aanmelden. Wanneer kinderen een bijgesteld schooladvies kregen n.a.v. de eindtoets kwam het voor dat zij niet meer op dat niveau op hun gewenste school terecht konden. Daarnaast wordt de term eindtoets aangepast naar doorstroomtoets om aan te geven dat de ontwikkeling van een kind niet stopt na de basisschool. 

Goed om over na te denken

Deze wetswijziging heeft natuurlijk een aantal gevolgen voor jullie als middelbare school. Jullie kunnen bijvoorbeeld sneller de leerlingen in een klas plaatsen want er is geen tweede aanmeldronde meer nodig. 
Wel is het goed om de open dagen op tijd in te plannen, alle scholen hebben nu natuurlijk te maken met een kortere inschrijfperiode. Daarnaast komen alle aanmeldingen nu in één week binnen wat een hoop werk in één keer oplevert. Al deze aanmeldingen moeten gecontroleerd, verwerkt en teruggekoppeld worden. Het digitaal laten aanmelden van nieuwe leerlingen zorgt voor een grote verlaging van de administratieve last. Geen gegevens meer overtypen, bergen met losse formulieren of ontbrekende / onleesbare informatie. Je kan alles eenvoudig in te lezen in het leerlingvolgsysteem. De oplossing om deze aanmeldweek door te komen! 

 

Ik weer meer weten over digitaal aanmelden van leerlingen!